Chính sách Thanh Toán

Chính sách thanh toán hợp đồng Xây nhà trọn gói tại Xây dựng Hiệp Phương

Để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên, đồng thời giúp quý khách hàng chủ động trong việc chuẩn bị ngân sách, giảm nhẹ gánh nặng tài chính thì Hiệp Phương xây dựng phương chính sách thanh toán thành 10 đợt. Phần trăm thanh toán và số đợt được thống nhất và ghi rõ trong hợp đồng.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: 01 ngày kể từ ngày hoàn thiện công đoạn thi công.

– Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 10% giá trị hợp đồng.

– Đợt 2: Sau khi bên B thi công xong phần: bê tông móng, cổ cột, đà kiềng thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 20% giá trị hợp đồng.

Đợt 3: Sau khi bên B thi công xong phần: bê tông cột, xây tường bao tầng trệt, đổ bê tông sàn lầu 1 thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 10% giá trị hợp đồng.

Đợt 4: Sau khi bên B thi công xong phần: bê tông cột, xây tường bao lầu 1, đổ bê tông sàn mái thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 10% giá trị hợp đồng.

Đợt 5: Sau khi bên B thi công xong phần: bê tông cột, xây tường bao tầng tum,đổ bê tông sàn mái tum thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 10% giá trị hợp đồng.

Đợt 6: Sau khi bên B thi công xong cơ bản phần: hoàn thiện xong phần xây tường ngăn, đi điện âm thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 10% giá trị hợp đồng.

Đợt 7: Sau khi bên B thi công xong cơ bản phần: hoàn thiện cơ bản xong thạch cao, sơn nước thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 10% giá trị hợp đồng.

Đợt 8: Sau khi bên B thi công xong phần: ôp lát gạch nền và tường thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 10% giá trị hợp đồng.

Đợt 9: Sau khi bên B thi công xong phần: gia công và lắp đặt cửa các loại, thiết bị điện, thiết bị nước, lắt đá granit bậc cấp thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng 5% giá trị hợp đồng.

Đợt 10: Sau khi bên B thực hiện toàn bộ công trình và có biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng thì bên A thanh toán cho bên B 3 % giá trị hợp đồng.

Minh họa công trình 1 trệt 2 lầu. Kinh phí 1,200,000,000 VNĐ. Mời quý khách tham khảo!

Đợt 1: Ngay khi ký kết hợp đồng

Đợt 2: Khi hoàn thiện: bê tông móng, cổ cột, đà kiềng.

Đợt 3: Khi hoàn thiện: bê tông cột, xây tường bao tầng trệt, đổ bê tông sàn lầu 1.

Đợt 4: Khi hoàn thiện: bê tông cột, xây tường bao lầu 1, đổ bê tông sàn mái.

Đợt 5: Khi hoàn thiện: bê tông cột, xây tường bao tầng tum,đổ bê tông sàn mái tum.

Đợt 6: Khi hoàn thiện cơ bản: xây tường ngăn, đi điện âm.

Đợt 7: Khihoàn thiện cơ bản xong thạch cao, sơn nước.

Đợt 8: Khi hoàn thiện: ốp lát gạch nền và tường.

Đợt 9: Khi hoàn thiện: gia công và lắp đặt cửa các loại, thiết bị điện, thiết bị nước, lắt đá granit bậc cấp.

Đợt 10: Khi hoàn hiện toàn bộ công trình và có biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.